PESEL będzie można zastrzec już od 17 listopada 2023 r. Jak to zrobić? | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

PESEL będzie można zastrzec już od 17 listopada 2023 r. Jak to zrobić?

Chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy? Zastrzeż PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, ani nie kupi sprzętów na raty.

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

  1. Zastrzeżenia numeru PESEL. 
  2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. 
  3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL. 
  4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. 
  5. Podglądu historii zmian statusu. 

Jak to zrobić:

  1. Elektronicznie poprzez  stronę obywatel.gov.pl
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel
  3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Miejski w Czaplinku  powyższe czynności będzie można od 17 listopada 2023 r. realizować w Urzędzie Stanu Cywilnego, pok. Nr 1 (parter).

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-mobywatel20/zastrzez-pesel.