Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku

Informujemy, że w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 14:45 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Temat posiedzenia: Audyt Referatu Sportu i Rekreacji (w zakresie OSW).
1.    Zapoznanie się z treścią audytu.
2.    Dyskusja nad audytem, wydanie opinii oraz wypracowanie wniosków.
3.    Sprawy bieżące.