Projekt Sołectwa Siemczyno i OSP Siemczyno | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Projekt Sołectwa Siemczyno i OSP Siemczyno

Sołectwo Siemczyno wraz z OSP - Siemczyno realizuje projekt "Lapidarium - pielęgnujemy lokalną pamięć historyczną", w ramach programu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023. Głównym celem projektu jest integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne stworzenie stanowiska informacyjno - historycznego, które poszerzy ofertę kulturalno - turystyczną i upowszechni wiedzę historyczną o Siemczynie. Celem projektu jest ocalenie tego, co pozostało, dziedzictwa po przedwojennych mieszkańcach tych terenów poprzez ciągłe ulepszanie Lapidarium przy cmentarzu komunalnym w Siemczynie.

Autor: Michał Olejniczak - sołtys sołectwa Siemczyno