Rodzina 500+ | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Rodzina 500+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022   można składać w poniższych terminach:

od dnia 01.02.2021r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS),
od dnia 01.04.2021r. wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie MGOPS przy ul. Pławieńskiej 3 lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca,
w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca,
w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia,
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września,
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.