Zaproszenie na warsztat pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zaproszenie na warsztat pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczną w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat skierowany jest do osób z województwa zachodniopomorskiego:

  • pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione)
  • oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

Miejsce warsztatu: Hotel Active, ul. Ordona 29, 78 – 400 Szczecinek

Termin warsztatu: 30 marca 2023 r.

Szczegóły programu: znajdują się w załączeniu lub na stronie www.zrot.pl

Warunki uczestnictwa:
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować i przesłać na wskazane poniżej adresy email: m.olejniczak@zrot.pl do dnia 24.03. 2023 r.
Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.
O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach.
Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu.
Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

źródło: Magdalena Olejniczak - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna