Zaproszenie na warsztaty pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zaproszenie na warsztaty pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie  pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.


Warsztat skierowany jest do osób z województwa zachodniopomorskiego pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

Miejsce warsztatu: Hotel Barlinek, ul. Jeziorna 14,  34-320 Barlinek

Termin warsztatu: 14 października 2022 r.

Warunki uczestnictwa:

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować  i przesłać na wskazane adresy email: m.olejniczak@zrot.pl  do dnia 10.10. 2022r.

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu.  Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu skontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Autor: Magdalena Olejniczak - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna