Zmiana granic miasta Czaplinka | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zmiana granic miasta Czaplinka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Burmistrza Czaplinka.

Czy jest Pani / Pan za włączeniem części miejscowości Niwka do miasta Czaplinek?
Informacja o sposobie wypełnienia ankiety konsultacyjnej:
  1. Zazanaczenie opcji „TAK” oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest za proponowanymi zmianami granic.
  2. Zazanaczenie opcji „NIE” oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest przeciwny proponowanym zmianom granic.
  3. Zazanaczenie opcji „WSTRZYMUJĘ SIĘ” oznacza, że biorący udział w konsultacjach wstrzymuje się od wydania opinii.