Jan Dymecki - początek sezonu 2021 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Jan Dymecki - początek sezonu 2021