Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

domek

Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku posiada obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W systemie informatycznym umieszczone są informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.
Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją, czyli do 30 czerwca 2022.
W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub wysłać listem.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.