Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków