Uwaga Komitety Wyborcze! | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Uwaga Komitety Wyborcze!

Uwaga Komitety Wyborcze!

Przypominamy, że wieszanie banerów oraz  plakatów wyborczych na terenie gminy Czaplinek  jest dozwolone wyłącznie  w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te są wskazane w  ZARZĄDZENIU nr 33/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 marca 2019 r.

Wieszanie plakatów i banerów w innych miejscach niż wyznaczone wymaga zgody właściciela.

Tym samym przypominamy o nakazie usunięcia tychże plakatów  w przeciągu 30 dni od daty zakończenia wyborów.