HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE

Siemczyno 81

78-551 Siemczyno

KRS: 0000247103
REGON:  32033300100000

Władze stowarzyszenia:

Prezes – Zdzisław Andziak
Wiceprezes – Bogdan Andziak

Kontakt:    94 375 86 21
e-mail:    hss@palacsiemczyno.pl
Rodzaj organizacji:    stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:    tak

Zakres działalności:  
 Celem stowarzyszenia jest:
1. rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem;
2. konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków o ogrodów oraz opieka nad nimi;
3. aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska;
4. promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej ,europejskiej i światowej kultury, sztuki, tradycji;
5. działalnosc na rzecz integracji, poznania i poszanowania odrębności kulturowej narodów i grup etnicznych;
6. działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu;
7. reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących;
8. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu;
9. inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu;
10. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia i promowania atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem pojezierza drawskiego.
11. działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej;
12. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa zachodniopomorskiego.
13. promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu;
14. działalnosc edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej na poziomie regionalnym oraz zwiększenie spójności regionu z unia europejska;
15. promowanie i wspieranie innych działalności służących wymienionym celom.