Jubileusz Zespołu „Marianki” | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Jubileusz Zespołu „Marianki”

25 września 2021 w Czaplineckim Ośrodku Kultury seniorski zespół śpiewaczy „Marianki” świętował 10-lecie swojego istnienia.

Zespół został powołany do życia w marcu 2011 roku przez ówczesnego przewodniczącego czaplineckiego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pana Brunona Bronka. To on zwrócił się do świeżo upieczonego emeryta, pana Mariana Sujeckiego o pomoc w organizacji emeryckiej grupy śpiewaczej. Z uwagi na sporą ilość członków o imieniu Marian zespół otrzymał nazwę „Marianki”.

Zespół początkowo tworzyli wszyscy chętni do śpiewu i muzykowania emeryci. W początkowym etapie „Marianki” liczyły ponad 30 osób. Pasja i radość ze wspólnego grania i śpiewania dała początek kolejnym seniorskim formacjom. Obecnie w Czaplinku z powodzeniem funkcjonują aż trzy emeryckie zespoły („Marianki”, „OdNowa” i „La Bazuna”). „Marianki” po zmianach w 2017 roku liczą szesnaście osób w tym kapela: Marian Sujecki – kierownik zespołu, Jerzy Bartosiak i Zenon Sobala (akordeony), Grzegorz Kieca (perkusja), Stanisław Polak (tara) oraz zespół śpiewaczy (panie: Teresa Sujecka, Felicja Sobala, Maria Kozak, Mirosława Gawrońska, Barbara Bartosiak, panowie: Wiesław Spera, Janusz Moskalec, Andrzej Rosiak, Marian Sielatycki, Henryk Sobala, Jan Krupa). Nad artystyczną stroną mariankowych prezentacji czuwa instruktorka pani Magdalena Urlich. Opiekę nad zespołem sprawuje od kilku lat Czaplinecki Ośrodek Kultury.

Zespół „Marianki” od dekady stanowi filar seniorskiego ruchu amatorskiego. Artyści uświetniają liczne imprezy na terenie gminy, biorą udział w konkursach i przeglądach o zasięgu wojewódzkim, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Tworzą również swoje własne propozycje kulturalne, w tym spektakle muzyczne. Już wkrótce Zespół zaprosi swoją publiczność na jubileuszowy spektakl „A to życie właśnie…”

25 września po południu Zespół „Marianki” wraz zaproszonymi gośćmi miał przyjemność świętować okrągły jubileusz. Nie obyło się bez życzeń, kwiatów, wzruszeń, wspomnień, pełnych humoru wierszyków i piosenek. Swoją obecnością „Marianki” zaszczycili: burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej pan Michał Olejniczak, starosta drawski pan Stanisław Cybula, przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego pani Urszula Ptak, sekretarz Powiatu Drawskiego pani Katarzyna Szlońska-Getka, dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury pani Aleksandra Łuczyńska, a także przedstawiciele Zarządu PZERiI w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka i wielu innych przyjaciół i fanów.

Podczas imprezy goście mieli możliwość wysłuchania krótkiego koncertu Jubilatów. „Marianki” zaprezentowały kilka najciekawszych utworów, przygotowanych w ciągu ostatnich lat. Po nich wystąpili goście z Drawska Pomorskiego – seniorski zespół „Słowiki”. Następnie scena była dostępna dla swobodnych prezentacji artystycznych.

Zespół „Marianki” serdecznie dziękuje sponsorom jubileuszu, a byli nimi: Gmina Czaplinek, Powiat Drawski, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zarząd Koła PZERiI w Czaplinku. Specjalne podziękowania należą się paniom: Henryce Rosiak, Genowefie Polak i Bożenie Krzemińskiej – za organizację, pomoc w przygotowaniach i prowadzenie imprezy oraz pani Jolancie Paulińskiej za udekorowanie sali.

Tekst: Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu