KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

KIWANIS INTERNATIONAL KLUB CZAPLINEK

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

KRS: 0000207446
REGON: 33144446200000

Władze stowarzyszenia:

Prezydent – Bożena Lemisz
Wiceprezydent – Magdalena Mokrogulska
Skarbnik – Maciej Zakrzewski
Sekretarz – Iwona Mierzejewska

Rodzaj organizacji:    stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:  Tak

Zakres działalności: 
1. organizacja odczytów, prelekcji, wykładów;
2. organizacja zbiórek charytatywnych, loterii fantowej, spotkań dobroczynnych;
3. organizacja zawodów sportowych i różnych form wypoczynku, w tym dla dzieci specjalnej troski;
4. sprawowanie opieki nad dziećmi chorymi i upośledzonymi oraz ich rehabilitacji;
5. dożywianie dzieci poprzez zbiórki żywności wspierane przez sponsorów;
6. działanie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży;
7. wspieranie talentów;
8. podejmowanie działań w sferze kultury;
9. realizacja zadań zleconych przez sektor  publiczny;
10. udzielanie pomocy w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osobom niepełnosprawnym i wymagającym pomocy lub wsparcia poprzez pozyskiwanie środków finansowych na ten cel oraz wspomaganie materialne i organizacyjne tych osób w remontach i budowie lokali mieszkalnych i budynków;
11. prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności.