Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek

ul. Rynek 1

78-550 Czaplinek

www.lot.czaplinek.pl
tel. 94 375 47 90
e-mail: lot@czaplinek.pl

KRS: 0000213189
REGON:  331450706

Władze stowarzyszenia:
Prezes – Ryszard Swęd
Wiceprezes – Dariusz Wrzesiński
Sekretarz – Ryszard Telka
 
Rodzaj organizacji:    Stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:    Nie

Cele statutowe:
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku Pojezierza Drawskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
- inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
- podejmowanie działań na rzecz zwiększania dostępności regionu dla osób niepełnosprawnych,
- współtworzenie produktów turystycznych Pomorza,
- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Gminie Czaplinek,
- współuczestniczenie w działaniach promocyjnych województwa zachodniopomorskiego,
- promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji między innymi: sporty wodne, wędkarstwo, rybactwo, turystyka piesza, rowerowa itp.,
- udział w imprezach, targach krajowych i zagranicznych,
- organizowanie imprez turystycznych.