Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek

ul. Białego Orła 40

78-552 KLUCZEWO

Nr wpisu do rejestru: 3/2017 z dnia 12.12.2017

Głównymi celami Klubu są:
1) prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej (przede wszystkim olimpijskiej dyscypliny sportowej jaką jest tenis stołowy) w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
2) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przede wszystkim na terenie gminy Czaplinek oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną;
3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
4) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich przede wszystkim na terenie gminy Czaplinek.
 
Zarząd Klubu:
Stefan Twarogowski – Prezes Klubu – tel. 605 277 198.
Zdzisław Mikulak –Sekretarz.
Waldemar Romanowicz –Skarbnik.