Sprawozdanie - Tegorocznego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 13-19.IX.2022 r. z wydarzeń sportowych w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Sprawozdanie - Tegorocznego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 13-19.IX.2022 r. z wydarzeń sportowych w Czaplinku

W 2022 roku w terminie od 13 do 19 września 2022 r. gmina Czaplinek zgłosiła udział w XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin, w ramach którego  po raz XIV rozegrany został Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, którego organizatorem jest Krajowa Federacja Sportu.

     Tegoroczny Sportowy Turniej Miast i Gmin przeprowadzony został pod hasłem „Sport dla wszystkich zdrowie dla każdego”. Wzorem lat ubiegłych rywalizacja polegała na aktywnym uczestnictwie w różnych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych na terenie naszej gminy, np. biegach, grach zespołowych, rajdach rowerowych czy innej formie aktywnej turystyki, a także na przeprowadzeniu  testu Coopera. 

W zakładce do pobrania sprawozdanie  udziału gminy Czaplinek.

RSiR - Janina Gąszcz

Do pobrania