Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka nr 46/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 502/38 o pow. 0,3195 ha, położonej w obrębie 003 Czaplinek

Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

zarządzenie nr 39/2017  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 248 o pow. 0,2283 ha w obrębie 002 w Czaplinku

Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki działki nr 242 o pow. 0,1082 ha w obrębie 0002 w Czaplinku

Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 

Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Czaplinka z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 7/13 o pow. 0,3097 ha, położonej w obrębie 0008 w Czaplinku

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 104/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 102/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Zarządzenie nr 100/2016 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki nr 363 o pow. 0,1256 ha, położonej w Czaplinku, obręb 0002

Zarządzenie nr 98/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 94/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 93/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 92/2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia