DODATEK ELEKTRYCZNY | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

DODATEK ELEKTRYCZNY

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku od 01.12.2022r. do 01.02.2023r.:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • tradycyjnie – papierowo (wnioski dostępne w siedzibie ośrodka po 9 grudnia br.).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Informacji w sprawie dodatku elektrycznego udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku pod nr tel. 94 375 57 45, 94 375 45 82.
Dodatkowe informacje zawarte są na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny