Ogłoszenia | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Ogłoszenia

 • domek

  Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku posiada obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W systemie informatycznym umieszczone są informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.
  Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją, czyli do 30 czerwca 2022.
  W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
  W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub wysłać listem.

  Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie Gminy Czaplinek.

 • Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

  Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni ścieków czasowo zamknięty zostanie dojazd do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię.

 • Zbiorniki bezodpływowe

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 poz. 250 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.